top of page
הפקדת קעקועים

עבור פגישות קעקוע עליך ליצור קשר עם האמן שלך  לפני השארת הפקדה בתום לב, כדי שנוכל לאשר את סכום ההפקדה והזמינות לפגישת TATTOO שלך.

אם לא התייעצת עם אמן, תוכל לבקש אמן בחינם על ידי מעבר לכאן.

ייעוץ קעקוע אינו דורש פיקדוןבהתאם לעבודת ההכנה הכרוכה ביצירת הקעקוע שלך, שאל את האמן שלך באיזה גודל פיקדון להשאיר. 
 
-הפקדות ייזקפו למפגש האחרון שלך על הקעקוע שלך.

-אין החזר הפקדות לאחר שהאמן שלך התחיל לעבוד על עיצוב הקעקוע שלך.

אתה תמיד יכול לפנות לאמן שלך בסטודיו בכתובת
561-328-7126

אבל אם הם עסוקים בקעקוע אתה יכול לפנות בחשבון האינסטגרם שלהם על ידי
  לחיצה  פה

בוא נעשה את זה!

Select your Artist

fd8c2434cc512f4793527727b7bc5580.jpg
9e2743ed32d9cd6ad5942677f1e96626 (1).jpg
© Copyright
bottom of page